درباره ما
 
 
  پیشنهادات
 
 
  آرشیو اخبار
 
 
 
  پیام های دانشی
 
 
 
  خبرنامه و مجلات
 
 
 
  صفحه اصلی
 
 
   
 
شرکت گاز استان خراسان رضوی
وب گاه مدیریت دانش
   
 
 
 
 
امروز: 1399/4/16 دوشنبه
 
 
  Knowledge Messages   پیام های دانشی  
ردیفتیتر پیاممحتوای پیامتاریخ درج
1 سرمایه گذاری سازمانی
سرمایه گذاری در علم بهترین و بیشترین سود را به بار می آورد.
1392/03/02 14:3:44
2 سرمایه های سازمانی
از مهمترین عناصر سرمایه ناملموس سازمان، دانش نیروی انسانی و متخصصین سازمان می باشد.
1392/03/02 13:45:5
3 استراتژیهای سازمانی
ارتباط استراتژی مدیریت دانش و استراتژی سازمان رابطه ای دوسویه است.
1392/03/02 13:44:40
 
 
 
 
 
  انتشار سی و سومین ویژه نامه مدیریت دانش
 
  سی و دومین ویژه نامه مدیریت دانش
 
  بیست و هشتمین ویژه نامه آموزشی مدیریت دانش
 
 
 
  هفتمین کنفرانس داده کاوی ایران
  سازمان پژوهش های علمی و صنعتی
  جشنواره بین المللی خوارزمی
  ششمین کنفرانس مدیریت دانش
  بانک جامع اطلاعات پژوهشی صنعت گاز کشور
  اداره ثبت اختراعات
  ICIE-2014: 2nd International Conference on Innovation
  ICKM 2014 : International Conference on Knowledge Management
  KM Magezine
  KM Library
 
 
جستجو خبرنامه و مجلات

 
 
20241 کل بازدیدکنندگان
5 بازدیدکنندگان امروز
 
 
درباره ما   پیشنهادات   آرشیو اخبار   پیام های دانشی   خبرنامه و مجلات   صفحه اصلی